https://jivo.chat/ciF58iidFN Dancing people, home cinema and music instruments
Позвънете сега!

Доставка, монтаж, настройка и калибриране

Ние ще доставим безплатно закупените от нас продукти в рамките на София, ще извършим монтаж и свързване и ще ви демонстрираме основните функции на продукта.
При по-сложни системи извършваме поетапно окабеляване и подготовка (по време на строителни или ремонтни работи) и последващ монтаж на компонентите във вече чистите помещения.
Извършваме и цялостна настройка и калибриране за постигане на максимума на възможностите на продуктите или системите за възпроизвеждане на звук и картина. Можем да направим окончателни акустични измервания и калибриране на цялата AV система и да издадем протокол от измерванията.
Като допълнителни услуги, извършваме и свързване и съвместяване с уреди от други доставчици, обучение или програмиране на дистанционни управления, софтуерни настройки, и др. Обучение за изпълнение на по-сложни функции и операции.

Следпродажбено обслужване

Към продукти от сходни категории